FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Szersze laminowanie

Powiększamy wydajność i szerokość laminacji rolowej. Teraz laminujemy na zimno do szerokości 160cm